Hör av dig +46(0)70-696 66 70

Process

Sal Arkitektur & interiörs uppdrag är att skapa harmoniska och trivsamma livsmiljöer. Jag lyssnar och tar in kundens frågor och behov för att sedan möta upp och utveckla vidare. Läs gärna vidare om arbetsprocessen nedan;

Samarbetspartners

För att kunna genomföra projekten krävs riktigt bra samarbetspartners; 

2. förstudie

Efter mötet sammanställs era behov, frågor ställs och sedan utvecklas idéer med innovativa lösningar som matchar era förväntningar.

4. byggritningar

Planritning samt konstruktionsritning framarbetas för att sedan kunna ha tillräcklig information för vad som krävs för att få bygglov. 

6. detaljritningar

Nu tas de handlingar fram som utgör underlag för konstruktion- samt bygghandlingar. Dessa handlingar utgörs av detaljerade ritningar och vill du som kund, arbetar jag även i detta skede fram ett inredningsförlag. Detta innebär vanligtvis förslag på belysning material- och ytskikt samt fast inredning, men kan även innefatta lös inredning såsom möbler och textilier.

8. avslut/uppföljning

Med stor lyhördhet och nära kontakt med kunden, skapar jag funktionell och hållbar arkitektur. Målet är alltid att hitta de bästa lösningarna utifrån kundens budget och behov, där ett stort fokus på byggmetod gör att varje projekt uppnår bästa möjliga resultat.

Efter projektets avslut görs en uppföljning för att stämma av att allt fungerat som det ska eller om några åtgärder behöver göras. 

1. möte

Vid vårt första möte får du som kund möjlighet att närmare beskriva ert behov och vad ni vill ha hjälp med. Detta är ett helt förutsättningslöst möte och syftet är att kartlägga vilka behov och förutsättningar som finns. 

3. skisser/ritningar

Med grund i de bestämmelser (detaljplaner och regler) och förutsättningar som finns, arbetas ett designförslag fram, självklart utifrån kundens önskemål. Beställaren har en viktigt roll i denna fas och kan även komma med lösningar.  Tillsammans ser vi till att lösningen blir optimal.

5. kompletterande tjänster

Jag samarbetar med flera aktörer.
Kenneths Bygg Torup | 
 Lykkans trädgårdsdesign | Studio L

7. genomförande

Den roliga delen i processen är när tankar och idéer och klara ritningar blir verklighet. Här är det viktigt med tät kommunikation mellan alla inblandade och tydlighet kring projektplan/tidsplan. 

1. möte

Vid vårt första möte får du som kund möjlighet att närmare beskriva ert behov och vad ni vill ha hjälp med. Detta är ett helt förutsättningslöst möte och syftet är att kartlägga vilka behov och förutsättningar som finns. 

2. förstudie

Efter mötet sammanställs era behov, frågor ställs och sedan utvecklas idéer med innovativa lösningar som matchar era förväntningar.

3. skisser/ritningar

Med grund i de bestämmelser (detaljplaner och regler) och förutsättningar som finns, arbetas ett designförslag fram, självklart utifrån kundens önskemål. Beställaren har en viktigt roll i denna fas och kan även komma med lösningar.  Tillsammans ser vi till att lösningen blir optimal.

4. byggritningar

Planritning samt konstruktionsritning framarbetas för att sedan kunna ha tillräcklig information för vad som krävs för att få bygglov. 

5. kompletterande tjänster

Jag samarbetar med flera aktörer.
Kenneths Bygg Torup | 
 Lykkans trädgårdsdesign | Studio L

6. detaljritningar

Nu tas de handlingar fram som utgör underlag för konstruktion- samt bygghandlingar. Dessa handlingar utgörs av detaljerade ritningar och vill du som kund, arbetar jag även i detta skede fram ett inredningsförlag. Detta innebär vanligtvis förslag på belysning material- och ytskikt samt fast inredning, men kan även innefatta lös inredning såsom möbler och textilier.

7. genomförande

Den roliga delen i processen är när tankar och idéer och klara ritningar blir verklighet. Här är det viktigt med tät kommunikation mellan alla inblandade och tydlighet kring projektplan/tidsplan. 

8. avslut/uppföljning

Med stor lyhördhet och nära kontakt med kunden, skapar jag funktionell och hållbar arkitektur. Målet är alltid att hitta de bästa lösningarna utifrån kundens budget och behov, där ett stort fokus på byggmetod gör att varje projekt uppnår bästa möjliga resultat.

Efter projektets avslut görs en uppföljning för att stämma av att allt fungerat som det ska eller om några åtgärder behöver göras.